Quảng Trị: Khuyết chủ tịch, chưa thể bầu phó chủ tịch

Theo đó, đã nhiều tháng nhưng tỉnh này không có chủ tịch UBND tỉnh sau ngày ông Nguyễn Đức Chính nghỉ hưu theo chế độ (nghỉ từ ngày 1-2).

Ngoài ra, tỉnh này vẫn chưa thể bầu bổ sung phó chủ tịch UBND tỉnh vì chưa có chủ tịch UBND tỉnh để giới thiệu ra HĐND bầu. 

Ông Nguyễn Đức Chính (ôm hoa) nghỉ hưu theo chế độ nhiều tháng nhưng Quảng Trị vẫn chưa có chủ tịch tỉnh mới thay thế. Ảnh: QT

Cũng vì điều này mà ông Nguyễn Quân Chính (phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) đã nghỉ hưu từ 1-3 nhưng chưa được miễn nhiệm.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị xin ý kiến được phép giao người không phải là chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu bầu bổ sung phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ thì Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định chỉ chủ tịch UBND cấp tỉnh mới là người giới thiệu để HĐND bầu phó chủ tịch UBND tỉnh. Vì trước đó, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức miễn nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chính. 

Trước đó, Bộ Nội vụ cũng đã có công văn yêu cầu tỉnh Quảng Trị sớm kiện toàn chức danh chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ của chủ tịch UBND. 

Được biết, vì chưa có chức danh chủ tịch nên việc điều hành công việc của tỉnh này gặp nhiều khó khăn. Do hiện tại tỉnh này chỉ có hai phó chủ tịch.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm