Không ngoài dự đoán, đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng ở Thượng viện trong kỳ bầu cử giữa kỳ này, theo CNN. Hiện đảng Cộng hòa đã giành được 50 ghế, tiếp tục duy trì thế kiểm soát ở Thượng viện trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump.

Bên trong phòng chiến lược của Ủy ban đảng Cộng hòa ngày 6-11. Ảnh: NEW YORK TIMES
Bên trong phòng chiến lược của Ủy ban đảng Cộng hòa ngày 6-11. Ảnh: NEW YORK TIMES

Chiến thắng của đảng Cộng hòa có được sau khi thắng ở các bang cạnh tranh quyết liệt North Dakota, Indiana, Tennessee và Texas. Trong đó các ghế ở các bang North Dakota và Indiana vốn do đảng Dân chủ kiểm soát.

Quá trình kiểm phiếu vẫn đang diễn ra và cuộc đua vào Hạ viện đang nghiêng về phía đảng Dân chủ.