Hai bộ trưởng giải thích: “Những người sau khi suy nghĩ cặn kẽ muốn kết thúc cuộc sống thì phải được phép chấm dứt theo cách mà họ cảm thấy xứng đáng nhất trong các điều kiện nghiêm ngặt và quy định rõ ràng”.

Hai bộ trưởng không nêu rõ ở tuổi nào cụ thể thì được phép ra đi và giải thích đối tượng này phải là người cao tuổi cảm thấy sống thêm nữa không còn ý nghĩa, sống nhưng mất khả năng độc lập hay sống trong cảm giác cô độc do mất người thân. Hai bộ trưởng đề nghị người giúp đối tượng nêu trên tìm đến cái chết phải là người qua đào tạo y khoa chuyên ngành và quy trình này phải được một ủy ban đặc biệt xem xét.

Năm 2002, Hà Lan là nước đầu tiên trên thế giới cho phép giúp bệnh nhân mắc bệnh nan y chết êm ái. Để thực hiện điều này, bác sĩ phải khẳng định không còn giải pháp nào khác để cứu sống bệnh nhân, bệnh nhân không chịu nổi đau đớn và sức khỏe không thể khá hơn. Năm 2015, Hà Lan đã thực hiện 5.516 ca giúp bệnh nhân được chết êm ái.