Từ năm 2001 đến 2010, các nước đang phát triển đã bị thất thoát 5.860 tỉ USD do tham nhũng, trốn thuế và các hình thức gian lận tài chính khác, trong đó gần 61% số tiền thất thoát từ châu Á.

Ngày 17-12 (giờ địa phương), tổ chức Liêm chính tài chính quốc tế (Mỹ) đã công bố báo cáo ghi nhận như trên.

Theo Reuters, báo cáo ghi nhận nguồn tiền phi pháp trên được chuyển đến các nước thiên đường thuế và các ngân hàng ở các nước đang phát triển. Chỉ trong năm 2010, các nước đang phát triển đã bị thất thoát 859 tỉ USD, tăng 11% so với năm 2009. Đứng đầu là Trung Quốc với 420 tỉ USD, kế đến là Malaysia và Mexico với 64 tỉ và 51 tỉ USD.

Báo cáo đề nghị chính phủ các nước:

- Siết chặt kiểm soát các tài khoản ngân hàng bí mật và chủ sở hữu của các công ty vỏ bọc.

- Cải cách thủ tục hải quan và thương mại để ngăn chặn chuyển tiền phi pháp dưới hình thức thanh toán hàng xuất nhập khẩu.

- Ban hành luật yêu cầu các công ty đa quốc gia báo cáo doanh thu, lợi nhuận và thuế ở các nước khác và thực thi chặt chẽ luật chống rửa tiền.                       

LÊ LINH