Quỹ mở chứng khoán đầu tiên được cấp phép

Quỹ này thuộc loại hình quỹ mở do Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam quản lý và Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) giám sát. Quỹ có vốn điều lệ hơn 240,4 tỉ đồng. Mệnh giá chứng chỉ quỹ 10.000 đồng/chứng chỉ.

Đây là loại hình quỹ mở dành cho chứng khoán đầu tiên được cấp phép. Quỹ mở được hiểu nôm na là chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư có thể được công ty quản lý quỹ mua lại, khác trước đây ở thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ có loại hình quỹ đóng.

BÙI NHƠN

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.