Thu hồi bằng cấp của Giám đốc Sở Công thương Gia Lai

Thu hồi bằng cấp của Giám đốc Sở Công thương Gia Lai

Ngày 2/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, Học viện Chính trị Khu vực III (Đà Nẵng), thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã có quyết định thu hồi bằng Cao cấp Lý luận chính trị của ông Huỳnh Ngọc Tục, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai.
Ban hành quy định mới về chức năng, quyền hạn của Sở Tư pháp

Ban hành quy định mới về chức năng, quyền hạn của Sở Tư pháp

(PLO)-Liên bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 23 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Văn bản mới đến ngày 22-6 (phần 1)

Văn bản mới đến ngày 22-6 (phần 1)

(PLO) Bao gồm các nội dung về chính sách phát triển kinh tế, xã hội; tháng hành động vì trẻ em; thanh tra giám sát ngân hàng; xã hội hóa ý tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; quản lý hoạt động in; thu tiền sử dụng đất...
Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Nội vụ

Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Nội vụ

(PLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ thay thế Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/08/2012, quyết định bổ sung thêm Học viện Hành chính Quốc gia vào cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Thanh tra CAND được tham gia chống tham nhũng

Thanh tra CAND được tham gia chống tham nhũng

Thanh tra Công an nhân dân (CAND) phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra…
1, 2, 3… Trả lại thôi!

1, 2, 3… Trả lại thôi!

“Khu nhà ở công vụ Hoàng Cầu (61 Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, TP Hà Nội) có 80 căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 2000.