Ra mắt Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang

Giao diện Cổng thông tin điện tử Công an An Giang.

Theo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chính thức vận hành cổng thông tin điện tử nhằm từng bước xây dựng và thực hiện việc chuẩn hóa, mẫu hóa, công khai hóa các quy trình, thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà, phục vụ nhu cầu chính đáng của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Cổng thông tin điện tử là kênh thông tin chuyển tải nhanh chóng, chính xác và kịp thời những thông tin phục vụ hành chính công; phổ biến tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự; tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của công dân, góp ý xây dựng lực lượng CAND; cung cấp những thông tin có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác xây dựng lực lượng công an toàn tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang mong được sự hưởng ứng, cộng tác, đóng góp ý kiến của nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt là phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo, đài để Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm