Rút đề xuất áp thuế TTĐB với trò chơi điện tử trực tuyến

Bộ Tài chính cho rằng dịch vụ trò chơi trực tuyến là một loại hình dịch vụ trong ngành công nghiệp, nội dung số được Nhà nước khuyến khích và ưu đãi phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm. Bên cạnh đó việc phát hành trò chơi điện tử trực tuyến từ nước ngoài hiện rất khó quản lý nguồn tiền thanh toán và mục đích thanh toán nên cơ quan quản lý nhà nước rất khó xác định được khoản tiền thanh toán nào là tiền mua thẻ trò chơi điện tử trực tuyến. Đồng thời do trò chơi trực tuyến được phát hành trên mạng nên không thể xác định được nơi sử dụng dịch vụ…

Trước đó, ngày 25-9, tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật, nhiều đại biểu đồng ý với đề nghị bổ sung trò chơi điện tử trực tuyến vào diện chịu thuế TTĐB.

TRÀ PHƯƠNG