Sabeco dành 2.200 tỉ đồng để chi cổ tức

Ngày 8/8 Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần hai thông qua một số nội dung: tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, tờ trình kế hoạch tiền lương thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát; tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung…

Theo đó, căn cứ mục tiêu lợi nhuận kế hoạch 2017, Sabeco trình kế hoạch lợi nhuận chưa phân phối lên 4.856 tỷ đồng, tăng hơn 1.900 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 4.453 tỷ đồng.

Đáng chý ý tỷ lệ chia cổ tức tăng lên 35%, tương đương hơn 2.244 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm trước.

Tại đại hội, HĐQT đề xuất tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với các thành viên  HĐQT và Ban kiểm soát Tổng công ty. Cụ thể, quỹ thù lao được đề xuất tăng lên đến 1,42 tỉ đồng so với mức 783 triệu đồng của năm 2016 do số lượng thành viên kiêm nhiệm trong HĐQT tăng từ bốn người lên sáu người.

Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2017 là hơn 4,66 tỷ đồng, tăng hơn 4 tỷ đồng so với năm 2016. Tuy nhiên, tiền thưởng còn 583 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với năm 2016.

Sabeco dành 2.200 tỉ đồng để chi cổ tức ảnh 1

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.301 tỷ đồng tăng 9%. Riêng doanh thu bán bia đạt 13.692 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ đồng so với năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 15.779 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ còn 2.983 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên 2.425 tỷ đồng tăng 1,7 so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong chi phí bán hàng Sabeo chi đến 790 tỷ đồng cho  quảng cáo, tiếp thị, tăng hơn 73% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, Sabeco đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 34.471 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.703 tỷ đồng.

Kinh doanh thua lỗ, Vietnam Airlines tái cơ cấu toàn diện

Kinh doanh thua lỗ, Vietnam Airlines tái cơ cấu toàn diện

(PLO)- Hãng hàng không có nhiều máy bay nhất Việt Nam tập trung triển khai các giải pháp từ nội lực của doanh nghiệp như tái cơ cấu tài sản, đội máy bay, tái cơ cấu danh mục đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn...