Sắp giải ngân hết gói 30.000 tỉ đồng

Trong đó, đã giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng cá nhân là 23.845 tỉ đồng, đạt 92,5% cam kết cho vay, dư nợ đạt 20.650 tỉ đồng.

Dự kiến đến 31-12-2016 (thời điểm kết thúc chương trình) sẽ giải ngân đạt khoảng 30.000 tỉ đồng.

Theo đánh giá của NHNN, với nỗ lực của ngành ngân hàng, chương trình đã đạt được những kết quả tích cực: Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ giúp thị trường bất động sản hồi phục, giảm hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tạo điều kiện cho trên 50.000 cá nhân, hộ gia đình khó khăn về nhà ở được cải thiện về chỗ ở…