Sắt thép Việt xuất khẩu sang Trung Quốc tăng hơn 760%

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang Trung Quốc 5 tháng đầu năm nay tăng 764% về lượng và tăng 587% về kim ngạch, đạt 570 ngàn tấn, tương đương 234 triệu USD.

Sắt thép xuất khẩu sang một số thị trường khác cũng tăng mạnh như Singapore tăng gấp 24 lần về lượng và tăng gấp 18 lần về kim ngạch, sang Kuwait tăng gấp 21 lần về lượng và tăng gấp 14 lần về kim ngạch. Đặc biệt là xuất khẩu sang Brazil tăng hơn 771% về lượng và tăng 611% về kim ngạch.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2020, cả nước xuất khẩu hơn ba triệu tấn sắt thép, thu về 1,7 tỉ USD với giá hơn 554 USD/tấn. Con số này tăng 2,7% về lượng nhưng giảm 12% về kim ngạch và giảm 14% về giá so với cùng kỳ năm 2019.