Sim số đẹp có được xem là di sản thừa kế?

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Người dùng chỉ có quyền sử dụng số điện thoại chứ không thực sự sở hữu số điện thoại đó, kể cả với sim số đẹp.

Mẹ tôi khi còn sống có sim điện thoại số rất đẹp. Mẹ tôi mới mất gần đây. Tôi xin hỏi số sim điện thoại có phải là di sản thừa kế? Khi mẹ tôi mất đi thì số sim có bị thu hồi hay không, tôi có thể chuyển số sim sang tên tôi hay không?

Bạn đọc Đức Long (Long An)

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Khoản 7 Điều 4 Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định: “Đất đai; tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước, tài nguyên Internet, phổ tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và các tài nguyên khác do Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật”. Như vậy, kho số viễn thông là một trong số các loại tài sản công.

Mặc khác, theo định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 thì tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Do đó, người dùng chỉ có quyền sử dụng số điện thoại chứ không thực sự sở hữu số điện thoại đó, kể cả với sim số đẹp. Người dùng chỉ có thể mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng số điện thoại của mình.

Quyền sử dụng số điện thoại được xác lập dựa trên sự thoả thuận (hợp đồng dịch vụ viễn thông) giữa người dùng và nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông. Trong suốt quá trình sử dụng, người dùng phải thực hiện, tuân thủ theo các chính sách của nhà mạng. Thậm chí, trong một số trường hợp nếu người dùng vi phạm một số quy định của nhà mạng cũng có thể bị thu hồi số điện thoại.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng sẽ chấm dứt trong trường hợp cá nhân giao kết hợp đồng chết (hợp đồng do chính cá nhân đó thực hiện). Do đó, khi người dùng chết thì hợp đồng giữa người dùng và nhà mạng cũng sẽ chấm dứt thực hiện. Số điện thoại sẽ không thuộc khối di sản thừa kế của người mất.

Trong trường hợp bạn muốn tiếp tục sử dụng số điện thoại của người mẹ đã mất, bạn có thể liên hệ với nhà mạng để biết cụ thể về thủ tục để có thể tiếp tục sử dụng số điện thoại này. Việc đăng ký để tiếp tục sử dụng số điện thoại của người mất vẫn được các nhà mạng hỗ trợ thực hiện trên thực tế.

Lịch tư vấn pháp luật

Lịch tư vấn pháp luật

(PLO)-  Lịch tư vấn pháp luật của báo Pháp Luật TP.HCM và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM.