Sinh trẻ nhẹ cân vì không khí ô nhiễm

Trong thời gian 2008-2010, các nhà nghiên cứu đã khảo sát cân nặng của hơn 250.000 trẻ sơ sinh tại BV TP New York, tìm hiểu nơi ở của các bà mẹ, đồng thời dùng dữ liệu đo lường mức độ ô nhiễm không khí của TP New York để phân tích, đánh giá ảnh hưởng của không khí ô nhiễm lên cân nặng thai nhi.

Các vật liệu ô nhiễm được khoanh vùng nghiên cứu là hạt vật chất có đường kính nhỏ hơn 2,5 micrometer (một phần triệu mét - còn gọi là PM2.5) và khí độc NO2.

Kết luận sau đó cho thấy cân nặng thai nhi sẽ giảm 48 g nếu thai phụ thường xuyên hít thở không khí có nồng độ 10 microgram PM2.5/1 m3 không khí. Với mỗi 10 ppb khí độc NO2 thai phụ hít vào, cân nặng thai nhi sẽ giảm đi 18 g.

THIÊN ÂN