Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất chi gần 60 tỷ đồng để nâng chuẩn giáo viên.

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM sẽ có 1.402 giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cần tham gia nâng trình độ chuẩn được đào tạo với mức dự toán kinh phí 58,8 tỷ đồng.

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản trình UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2022.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất UBND TP chấp thuận chủ trương, giao cho Trường ĐH Sài Gòn theo phương thức giao nhiệm vụ theo quy định để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP.

Theo nhận định của Sở GD&ĐT TP, việc đề xuất này là phù hợp và đúng theo năng lực đào tạo, chất lượng đào tạo của Trường ĐH Sài Gòn.

Sở cũng đề xuất UBND TP giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Sài Gòn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2022; đồng thời, giao Sở Tài chính tham mưu UBND TP bố trí dự toán kinh phí ngân sách nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nâng cao trình độ chuẩn giáo viên hàng năm cho Trường ĐH Sài Gòn.

Thống kê, rà soát của sở GD&ĐT TP.HCM, trong giai đoạn 2021-2025, TP có 1.402 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS cần tham gia nâng trình độ chuẩn được đào tạo. Trong đó, mầm non là 705 giáo viên; tiểu học là 455 giáo viên; THCS là 242 giáo viên. Mức dự toán kinh phí nâng trình độ chuẩn đào tạo cho tổng số giáo viên trong giai đoạn này là hơn 58,8 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến năm 2025 TP sẽ đảm bảo tỷ lệ giáo viên được đào tạo nâng chuẩn theo quy định của Nghị định 71/2020/NĐ-CP. Cụ thể, ít nhất 60% số giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo, được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc cử nhân; ít nhất 50% số giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân; bậc THCS là ít nhất 60% được cấp bằng cử nhân.

Gieo chữ ở Trường Bồ Đề Phương Duy

Gieo chữ ở Trường Bồ Đề Phương Duy

(PLO)-  Dù đã về hưu, các thầy cô vẫn tự nguyện đến giảng dạy kiến thức và kỹ năng sống cho mái trường cưu mang hàng trăm trẻ cơ nhỡ, khó khăn tại Long An.