Sở TT&TT TP.HCM đề xuất các giải pháp làm việc trực tuyến

Sở TT&TT TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ đề xuất cho các sở ngành, UBND các quận, huyện áp dụng các giải pháp về công nghệ thông tin, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Sở TT&TT TP.HCM đề xuất các giải pháp làm việc trực tuyến ảnh 1
Hình ảnh một cuộc họp trực tuyến của các quận, huyện được truyền về phòng họp trực tuyến của trụ sở UBND TP.HCM. Ảnh: TTBC

Theo đề xuất này, các đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, phân công, xử lý và phát hành văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản. Sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc, không được sử dụng thư điện tử cá nhân.

Cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị trao đổi thông tin trong quá trình xử lý công việc thông qua thư điện tử công vụ hoặc sử dụng kênh kết nối của TP tại địa chỉ http://ketnoi.tphcm.gov.vn.

Trong trường hợp cần lưu trữ, chia sẻ tài liệu qua mạng, các đơn vị sử dụng dịch vụ lưu trữ tại địa chỉ: https://luutru.tphcm.gov.vn.
Trong nội bộ cơ quan, các đơn vị chủ động tổ chức họp trực tuyến thông qua các dịch vụ sẵn có hiện nay như: SureMeet (Lạc Việt), MegaMeeting (Mobifone), Zoom, Skype…
Trong trường hợp cần tham gia hội nghị trực tuyến của TP, các sở ngành, UBND các quận, huyện sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến của TP tổ chức họp giữa các đơn vị. Địa chỉ sử dụng hệ thống: www.hoinghitruyenhinh.tphcm.gov.vn.
Tuy nhiên, các giải pháp trên không được áp dụng đối với các nội dung liên quan đến bí mật nhà nước.
Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với các sở, ngành và quận, huyện để thảo luận và chuẩn bị triển khai Chỉ thị 16 của Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: Các công việc, chương trình công tác của các cơ quan, đơn vị vẫn phải đảm bảo theo kế hoạch đã được duyệt, chỉ thay đổi phương thức, địa điểm làm việc và giao dịch của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.
Ông yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị cần duy trì trực lãnh đạo và một bộ phận cán bộ làm việc tại cơ sở nhưng không quá 1/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, trừ những trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của thủ trưởng cấp trên.
Các cơ quan, đơn vị nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, phân công giao việc và quản lý công việc theo phần mềm văn phòng điện tử, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến công sở.
Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cũng ngừng giải quyết những hồ sơ trực tiếp, chỉ giải quyết qua mạng.