Nhiều khó khăn trong thực hiện BHYT toàn dân

Thứ Ba, ngày 30/6/2015 - 02:55

(PL)- “Tính đến cuối tháng 5-2015, cả nước có khoảng 64,6 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 71,4%.

Phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt tỉ lệ ít nhất 75% dân số tham gia BHYT và đến năm 2020 tối thiểu có 80% dân số tham gia”. Ngày 29-6, tại cuộc gặp gỡ báo chí nhân ngày BHYT Việt Nam (1-7), ông Lê Văn Khảm, Vụ phó Vụ BHYT - Bộ Y tế, cho biết.

Tuy vậy, theo ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam, để đạt được các mục tiêu trên thì có bốn khó khăn phải vượt qua. Thách thức thứ nhất là hiện còn nhiều người không có thu nhập ổn định và không được quản lý bởi một tổ chức chặt chẽ.

Thứ hai, làm sao duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia. Thứ ba, còn 25% học sinh, sinh viên chưa có BHYT. Thứ tư, vẫn còn trên dưới 50% người cận nghèo chưa tham gia BHYT. Giải pháp đưa ra là bắt buộc mua theo hộ gia đình vào năm 2016; tăng cường truyền thông, chế tài nếu không tham gia; các tỉnh, thành hỗ trợ cho người cận nghèo…

DUY TÍNH

ĐỌC THÊM