Sáng 29-8, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có 28 bệnh viện (BV) trên địa bàn TP được kiểm tra và đánh giá tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tính tới thời điểm hiện tại.

Kết quả 20 BV được đánh giá an toàn, 6 BV an toàn thấp và 2 BV không an toàn.

TP.HCM: 2 bệnh viện không an toàn phòng chống COVID-19 - ảnh 1
Nhân viên y tế Bệnh viện Da liễu TP.HCM thực hiện khai báo y tế đối với người vào bệnh viện. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trong số 28 BV đã được đánh giá, có 20 BV chỉ đánh giá 1 lần (đạt an toàn hoặc an toàn thấp). 8 BV phải đánh giá lại lần 2 sau khi được đoàn kiểm tra góp ý, trong đó 6 BV đã được đánh giá lại lần 2, còn 2 BV sẽ được đánh giá lại trong tuần sau.

Kết quả đánh giá tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 như sau:

TP.HCM: 2 bệnh viện không an toàn phòng chống COVID-19 - ảnh 2
TP.HCM: 2 bệnh viện không an toàn phòng chống COVID-19 - ảnh 3

Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm đoàn kiểm tra quyết định đánh giá lại lần 2 sau 1 tuần đối với tất cả BV còn ở mức không an toàn trong lần đánh giá thứ nhất. Do vậy, đây là thời gian cần thiết để các BV rà soát và khẩn trương bổ sung những tiêu chí còn thiếu.