Thông tin cải chính, xin lỗi

Thông tin cải chính, xin lỗi

(PLO)- Người phụ nữ xấu số được xác định qua đời do bị suy tim sau một thời gian điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.