Ngày vận động nước rút của Trump

Ngày vận động nước rút của Trump

(PLO)- Điểm tranh cử quan trọng của Trump là bang Minnesota, nơi đảng Cộng hòa chưa từng biết tới chiến thắng trong 40 năm qua, thua liên tiếp suốt 10 mùa bầu cử liền.