Một Giáng sinh rất khác…

Một Giáng sinh rất khác…

(PLO)- Khắp nơi đang đón một mùa Giáng sinh và lễ hội cuối năm rất khác so với mọi năm vì đại dịch COVID-19.