Ngày đầu thu phí BOT xa lộ Hà Nội

(PLO)- Từ 0 giờ ngày 1-4, chủ đầu tư dự án BOT xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đã chính thức thu phí để hoàn vốn cho dự án này.