Xin giấy đi đường ra vào tỉnh Hậu Giang bằng online

(PLO)- Bên cạnh hình thức xin cấp giấy trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các bộ phận một cửa cấp huyện, xã, hiện người dân và DN có thể đăng ký giấy đi đường bàng hình thức trực tuyến.