Đề xuất Chính phủ hỗ trợ các ngành sản xuất trọng điểm

(PLO)- Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ bổ sung, nâng cao mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ đối với các ngành sản xuất trọng điểm như điện tử, dệt may, da giày, cơ khí, ô tô, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông sản, thực phẩm và ngành thép…

Đề nghị cung ứng túi an sinh cho công nhân

(PLO)- Đề nghị cung ứng các túi an sinh cho người lao động khó khăn trong khu công nghiệp, khu chế xuất như trường hợp người dân được cung ứng trong thành phố.