Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ giám sát tại Cà Mau

(PLO)- Đoàn giám sát 294 của UBKT Trung ương tiến hành giám sát tại Cà Mau với các nội dung như xây dựng quy chế làm việc, công tác cán bộ, công tác lãnh, chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất đai.