Ở cương vị mới, ông Phan Thanh Sơn sẽ đảm nhận trọng trách của một phó tổng giám đốc, đại diện cho ngân hàng trong mọi hoạt động với các cơ quan và đối tác bên ngoài liên quan đến chuyển đổi ngân hàng số (Digital Banking) cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp (WB và BB).

Thông tin bổ nhiệm tân phó tổng giám đốc được Techcombank công bố vào thời điểm ngân hàng vừa ghi nhận tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ 15 quý liên tiếp. Lợi nhuận trước thuế sáu tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục 5,7 ngàn tỉ VND.

Tỉ lệ CAR theo chuẩn mực Basel II của Techcombank tại thời điểm cuối quý II đạt mức 15,6%, cao gần gấp đôi so với tỉ lệ CAR yêu cầu tối thiểu của Basel II là 8%.