Tải công văn 12103/BTC-TCHQ ngày 7-9

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ