Tải TTLT 20/TTLT-BQP-BTC ngày 6-3

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ