Tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Ngày 23-6, Thủ tướng Chính phủ có công văn đồng ý tạm dừng triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (thứ hai từ phải sang) khảo sát khu vực dự kiến thành lập đặc khu Bắc Vân Phong. Ảnh: VĂN KỲ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức việc lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng Luật Quy hoạch năm 2017, Nghị quyết số 751/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật về quy hoạch.

Đồng thời, tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (gọi tắt là đặc khu Bắc Vân Phong) cho đến khi Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Thủ tướng cho phép thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi nhà đầu tư.

Khu vực dự kiến quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong. Ảnh: T.L

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, khi quy hoạch tỉnh Khánh Hòa được thực hiện và Luật Đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt được thông qua sẽ tích hợp các nội dung được điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong vào cho phù hợp.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay tỉnh đã thực hiện một số thủ tục để triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội đặc khu Bắc Vân Phong như dự thảo nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch…

Tuy nhiên, do Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt chưa được Quốc hội thông qua nên quá trình triển khai lập quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi chưa xác định được cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.

Do những khó khăn, vướng mắc nêu trên, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành đặc khu Bắc Vân Phong cũng chưa được triển khai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm