Lý do Khánh Hòa đề nghị dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (gọi tắt là đặc khu Bắc Vân Phong) cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Thủ tướng cho phép thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi nhà đầu tư.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, khi quy hoạch tỉnh Khánh Hòa được thực hiện và Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được thông qua sẽ tích hợp các nội dung được điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong vào cho phù hợp.

Lý do Khánh Hòa đề nghị dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong ảnh 1

Khu vực quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong. Ảnh: TẤN LỘC

Đánh giá về kết quả đạt được và những khó khăn sau năm năm thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030, tỉnh nhận thấy đối với khu vực nam Vân Phong, việc triển khai các dự án theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt vẫn tiếp tục thực hiện. Trong khi đó, đối với khu vực bắc Vân Phong, do chủ trương xây dựng đặc khu có từ năm 2012 nên chưa triển khai lập quy hoạch các khu chức năng để nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng, tỉnh Khánh Hòa cho rằng theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt, một số khu chức năng đất chưa sử dụng cần điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu tư.

Cụ thể, về khu phi thuế quan, nếu không tính diện tích quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế là 290 ha thì diện tích còn lại khoảng 630 ha. Khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 950 ha. Như vậy, diện tích đất còn lại khoảng 320 ha chưa được định hướng quy hoạch.

Các cơ sở, trung tâm công nghiệp ngoài khu phi thuế quan như khu công nghiệp tập trung tại Dốc Đá Trắng, khu phát triển công nghiệp Hòn Khói và một số phân khu chức năng công nghiệp khác cần được định hướng thành khu công nghiệp, điều chỉnh lại vị trí, quy mô để thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.

Bên cạnh đó, khu vực Tuần Lễ - Hòn Ngang có diện tích tự nhiên khoảng 1.200 ha, trong khi định hướng quy hoạch khu vực này cho các khu dịch vụ, du lịch, đô thị sinh thái biển khoảng 572 ha. Phần còn lại được định hướng là cây xanh sinh thái, mặt nước cần điều chỉnh cho phù hợp để khai thác hiệu quả quỹ đất.

Ngoài ra, các khu đô thị đa chức năng từ nam Tu Bông đến đèo Cổ Mã có quy mô khoảng 900 ha, trong khi khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 2.050 ha, phần còn lại chưa định hướng quy hoạch, cần nghiên cứu định hướng để thực hiện tốt việc quản lý đất đai trong khu kinh tế.