Tạm giữ hơn 500 kg thực phẩm chức năng

Cụ thể số thực phẩm chức năng trên được khai báo chiết xuất từ gạo lứt Luna. Kết quả kiểm tra chất lượng cho thấy toàn bộ số thực phẩm trên không đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Vì vậy lô hàng đang bị tạm giữ để chờ quyết định xử lý của Cục Hải quan TP.HCM. Trị giá lô hàng gần 1,5 tỉ đồng.

TÚ UYÊN