Từ khóa:

#TAND tỉnh Bình Phước
Tìm thấy 64 kết quả
Tòa nghe ghi âm phiên xử để nghị án

Tòa nghe ghi âm phiên xử để nghị án

(PL)- Tại phiên xử hình sự ở TAND tỉnh Bình Phước, chủ tọa cho biết HĐXX sẽ nghe lại băng ghi âm phiên xử để đánh giá toàn diện vụ án trước khi ra phán quyết.