Tăng đại biểu chuyên trách lên 35%

Theo ban soạn thảo, hiện nay do đại biểu QH hoạt động kiêm nhiệm vẫn chiếm số lượng lớn nên nhiều người không có thời gian để tham gia các hoạt động do các ủy ban tổ chức. “Việc vắng quá nhiều đại biểu thành viên tại các hoạt động tập thể của hội đồng, ủy ban đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc xem xét, thông qua các quyết định của các cơ quan này”  - ông Lý cho hay.

Từ thực tế nêu trên, ban soạn thảo đề nghị cần chuyên môn hóa hoạt động của Hội đồng Dân tộc, ủy ban của QH, biến các cơ quan này thực sự là các cơ quan chuyên môn, là cơ cấu làm việc thường xuyên của QH. Muốn vậy thì số lượng thành viên của hội đồng, ủy ban không cần quá đông nhưng tất cả hoặc phần lớn phải là đại biểu hoạt động chuyên trách (mỗi ủy ban sẽ có khoảng 30%-50% tổng số thành viên hoạt động chuyên trách, phù hợp với dự kiến tăng cường đại biểu chuyên trách cho nhiệm kỳ tới). “Những đại biểu đăng ký tham gia làm thành viên của hội đồng, ủy ban phải cam kết dành đủ thời gian cần thiết để thực hiện nhiệm vụ mà các cơ quan này phân công, nếu không bảo đảm yêu cầu này thì sẽ phải thôi làm thành viên hội đồng, ủy ban” - ông Lý nhấn mạnh.

Một nội dung mới cũng được ban soạn thảo đề nghị bổ sung vào dự luật là quy định về chức danh tổng thư ký QH thay thế cho đoàn thư ký kỳ họp hiện nay. Theo đó, tổng thư ký QH do QH bầu, là người phát ngôn của QH, có nhiệm vụ tham mưu dự kiến chương trình, kế hoạch và chỉ đạo tổ chức phục vụ các kỳ họp QH, phiên họp Ủy ban Thường vụ QH, các cuộc họp do Ủy ban Thường vụ QH tổ chức, đồng thời là người đứng đầu Văn phòng QH.

THÀNH VĂN