Từ khóa:

#tăng giá
Tìm thấy 53 kết quả
Kết quả bước đầu kiểm tra 75 cửa hàng Bách Hóa Xanh

Kết quả bước đầu kiểm tra 75 cửa hàng Bách Hóa Xanh

(PLO)- "Nếu chúng tôi nói bán cà chua 30.000 đồng thì khách hàng đến cửa hàng Bách Hóa Xanh có cà chua để mua, chứ chúng tôi không làm cái việc là nói không tăng giá đâu nhưng khách hàng đến nơi không có gì để mua hết", đại diện Bách Hóa Xanh.