Tăng vốn nhà nước gần 21.000 tỉ đồng sau kiểm toán

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng KTNN, cho biết kết quả kiểm toán năm 2016 định giá DN và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi cổ phần hóa của bảy DN, KTNN đã xác định vốn nhà nước tăng thêm 20.818 tỉ đồng.

KTNN cũng đã chỉ ra những hạn chế trong việc xác định giá trị DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị DN cổ phần hóa, nhất là việc lựa chọn phương pháp định giá, xác định giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh, giá trị các khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất...

Ngoài ra, KTNN còn phát hiện các tồn tại trong cơ chế, chính sách về cổ phần hóa DNNN, kiến nghị với các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách còn hạn chế, bất cập trong định giá và xử lý các vấn đề tài chính.

Dù vậy, công tác kiểm toán, xác định giá trị DN cũng cần được nghiên cứu, xem xét từ đó có cách thức tổ chức kiểm toán hiệu quả hơn, chất lượng kiểm toán được cao hơn, qua đó góp phần kiểm soát chặt chẽ quá trình cổ phần hóa DNNN, chống thất thoát tài sản nhà nước khi cổ phần hóa.

Tại hội thảo, ông Brian McEnery, Chủ tịch ACCA Toàn cầu, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế cho thấy cổ phần hóa không nên được coi là giải pháp chữa trị thần kỳ cho DNNN hoạt động không hiệu quả. Việc đa dạng hóa sở hữu (về lý thuyết) giúp cải thiện việc ra quyết định của công ty, áp dụng các thực tiễn kinh doanh phù hợp hơn và đảm bảo nguồn vốn đa dạng hơn. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có thể hiện thực hóa nếu có được chiến lược, giải pháp cải cách quản trị DN hiệu quả hỗ trợ.

Theo đó, cần lựa chọn phương pháp định giá, vai trò của các chuyên gia định giá ngoài cơ quan KTNN cũng như công tác chuẩn bị cần thiết từ phía DNNN khi cổ phần hóa ở Anh quốc và quốc tế.

Ngoài việc đảm bảo tính độc lập trong việc định giá và quy trình cổ phần hóa DNNN, các cơ quan KTNN quốc tế thường xây dựng các bộ tài liệu về các thông lệ tốt nhất về định giá DNNN trước khi cổ phần hóa trên cơ sở tập hợp các phát hiện, đề xuất trong quá trình kiểm toán đã thực hiện nhằm hỗ trợ Chính phủ thực hiện cổ phần hóa DNNN nhanh và hiệu quả hơn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Sở TN&MT TP.HCM thông tin về việc cấp sổ hồng

Sở TN&MT TP.HCM thông tin về việc cấp sổ hồng

(PLO)- Theo Sở TN&MT TP.HCM, việc giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án chung cư vẫn được Sở và văn phòng đăng ký đất đai giải quyết trên cơ sở hồ sơ nộp vào của chủ đầu tư thực hiện dự án theo thẩm quyền.