Tập đoàn VNPT: Thi đua là động lực tạo đột phá ​

Tại Đại hội, 40 cá nhân, tập thể, nhóm điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Tập đoàn VNPT giai đoạn 2015 - 2019 đã được tôn vinh.

12 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Tập đoàn VNPT giai đoạn 2015 – 2019 được tôn vinh.

Đa dạng hình thức thi đua

Bám sát các Nghị quyết Trung ương, vận dụng cơ chế chính sách nhà nước, thay đổi cách làm và sử dụng hiệu quả công cụ thi đua khen thưởng, trong giai đoạn 2015-2019, Tập đoàn VNPT đã hưởng ứng các phong trào thi đua của Chính phủ, đồng thời phát động và tổ chức các phong trào thường xuyên, đa dạng về hình thức  thi đua theo đợt ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề…

Toàn tập đoàn VNPT đã chi hơn 11.400 tỉ đồng để thực hiện các dự án, công trình hạ tầng viễn thông, các sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, VNPT cũng đã chi hơn 500 tỉ đồng đóng góp với các địa phương, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp để tham gia đầy đủ, thực hiện tốt nghĩa vụ của đơn vị đối với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong giai đoạn 2015 - 2019, Tập đoàn VNPT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Kết quả, toàn Tập đoàn đã chi hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội như: Hỗ trợ người nghèo, xóa nhà tạm, làm nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ biên giới, hải đảo, đồng bào bị thiên tai; Triển khai có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đối với 2 huyện Mường Tè, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

Hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, trong giai đoạn 2015 - 2019, với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, tăng doanh thu, lợi nhuận, nâng cao năng suất lao động, áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn VNPT đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả như “Nụ cười VNPT”, “Chất lượng VNPT”, “Sáng tạo VNPT”…

Kết quả, với 08 cam kết phục vụ khách hàng, chương trình “Nụ cười VNPT” đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên giao dịch, bán hàng của VNPT. Điểm nổi bật đạt được thông qua phong trào Nụ cười VNPT là từng người lao động đã nâng cao được ý thức trách nhiệm xây dựng đơn vị, luôn lấy phương châm “Trao nụ cười nhận niềm tin” để giữ khách hàng, phát triển khách hàng, bảo vệ uy tín, thương hiệu của VNPT trong hoạt động kinh doanh.

Trong 05 năm qua, trên 1.200 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chương trình Nụ cười VNPT đã được Tập đoàn và Công đoàn VNPT động viên, khen thưởng.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua

Thông qua phong trào “Chất lượng VNPT” với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm dịch vụ, chất lượng phục vụ, Tập đoàn VNPT đã tập trung đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực phục vụ, kinh doanh về viễn thông và công nghệ thông tin, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Tập đoàn VNPT, ông Đỗ Vũ Anh, thành viên Hội đồng thành viên VNPT khẳng định, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua của Tập đoàn VNPT đã được gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Nhìn chung, các phong trào thi đua đã động viên và hợp lực được sức mạnh tập thể, phát huy được sự sáng tạo của đông đảo cán bộ công nhân viên, trở thành động lực quan trọng góp phần tích cực vào việc giúp Tập đoàn VNPT hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước...

Đặc biệt, từ năm 2015 đến 2018, VNPT liên tiếp đạt tăng trưởng lợi nhuận trên 20%. VNPT đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số. Vai trò, vị thế của VNPT trong chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử đang ngày càng được thể hiện rõ nét. 

Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho VNPT - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Khối đơn vị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Tập đoàn VNPT, bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã đánh giá cao những kết quả mà Tập đoàn VNPT đã đạt được trong trong phong trào thi đua của VNPT giai đoạn 2015-2019. Bà đề nghị, thời gian tới, Tập đoàn VNPT tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua khen thưởng cho phù hợp và đáp ứng các yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, với tinh thần thi đua, đổi mới, Đại hội Thi đua Tập đoàn lần thứ V biểu thị tinh thần quyết tâm, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm