Thành lập Bộ Thanh Niên là xác đáng nhưng cần nghiên cứu kĩ

Chương trình làm việc của Quốc hội chiều 16-6 được bắt đầu bằng việc biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi).

Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban (UB) Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật này.

Thành lập Bộ Thanh Niên là xác đáng nhưng cần nghiên cứu kĩ ảnh 1
Ý kiến đề nghị thành lập Bộ Thanh niên là xác đáng nhưng UB Thường vụ Quốc hội thấy nên xem xét thấu đáo, kỹ lưỡng và trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp. Trong ảnh là tỉ lệ ĐBQH thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) vào chiều 16-6. Ảnh: CHÂN LUẬN

Đáng chú ý, trong báo cáo của UB này có giải trình về ý kiến đề nghị thành lập Bộ Thanh niên.

Theo đó, có ý kiến đề nghị trong tương lai cần nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên hoặc Bộ Thanh niên và Thể thao trên cơ sở hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo mà ông Phan Thanh Bình trình bày, UB Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc nghiên cứu thành lập Bộ chuyên trách về công tác thanh niên trên cơ sở hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về thanh niên là ý kiến xác đáng.

“Tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng gắn với mô hình tổ chức Chính phủ và hệ thống chính trị, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp” - ông Bình cho hay.

Trong phiên thảo luận về dự luật này hôm 25-5, đa số ý kiến đồng ý với quy định về UB quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị không quy định về UB này vì đây là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù vậy, UB Thường vụ Quốc hội thấy rằng: Thanh niên là đối tượng có mặt trong tất cả các lĩnh vực của xã hội, do đó, công tác thanh niên cần có một tổ chức phối hợp liên ngành.

Để đáp ứng yêu cầu trên, UB quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã được thành lập nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành về thanh niên.

Qua hơn 22 năm hoạt động, UB quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các chiến lược, chính sách dành cho thanh niên; thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên.

“Vì vậy, việc tiếp tục quy định UB quốc gia về Thanh niên Việt Nam là cơ quan tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ là cần thiết”- ông Phan Thanh Bình cho hay.

Ngoài ra, UB Thường vụ cũng tiếp thu, giải trình nhiều vấn đề khác.

Cuối cùng, với 91,3% ĐB tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi).