Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo lương tối thiểu mới

Theo đó, ngày 26-5 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7-2016 nhưng tính hưởng từ ngày 1-5-2016 là 1.210.000 đồng/tháng.

Để thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng (một trăm tám mốt ngàn năm trăm đồng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng) tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng (bảy triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

Các quy định này được thực hiện từ ngày 1-5-2016.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Tiến tới xây dựng app làm thủ tục hành chính online

Tiến tới xây dựng app làm thủ tục hành chính online

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu đánh giá các dịch vụ công trực tuyến để tiến tới cung cấp các ứng dụng (apps) thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền.