(Clip: Kiatisak đàn hát "Hãy về đây bên anh" bằng tiếng Việt sành sõi. Nguồn: KS).