Thêm đối tượng viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học từ ngày 12-12 tới đây.

Bộ KH&CN vừa ban hành Thông tư số 14/2022 sửa đổi Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Theo đó, viên chức là nghiên cứu viên cao cấp hạng I, nghiên cứu viên chính hạng II, Nghiên cứu viên (hạng III), Trợ lý nghiên cứu (hạng IV); Kỹ sư cao cấp (hạng I), Kỹ sư chính (hạng II), Kỹ sư (hạng III), Kỹ thuật viên (hạng IV) sẽ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Thay vào đó, viên chức phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Việc này có thể được xác định thông qua các kỳ tuyển dụng hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (có nội dung thi về ngoại ngữ, tin học).

Các kỳ xét tuyển hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sẽ đánh giá kỹ năng ngoại ngữ, tin học qua các bài thi trắc nghiệm hoặc thông qua các văn bằng, chứng chỉ của viên chức (do cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch xét tuyển, kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quyết định).

Ngoài ra, Thông tư 14/2022 cũng sửa quy định về tiêu chuẩn trình độ, đào tạo của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Đơn cử như đối với nghiên cứu viên cao cấp (hạng I), trước đây yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên cao cấp (hạng I), nay yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học…

Viên chức có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ trước ngày 30-6-2022 được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư này.

Thông tư 14/2022 có hiệu lực từ ngày 12-12-2022.