Chubb Life Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 1.244 tỉ đồng - ảnh 1
Vốn điều lệ của Chubb Life Việt Nam hiện đạt hơn 1.244 tỉ đồng.

Hiện vốn điều lệ của Chubb Life Việt Nam đạt hơn 1.244 tỉ đồng và vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.888 tỉ đồng tại thời điểm công bố.

Chubb Life Việt Nam cũng vừa được Bộ Tài chính cấp giấy phép điều chỉnh, cho phép công ty mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe. Qua đó sẽ tạo điều kiện để Chubb Life phát triển hơn nữa năng lực cung ứng dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam, nhằm đa dạng hóa các giải pháp bảo vệ tài chính cho khách hàng.

Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, cho biết: “Việc tăng vốn lần này sẽ góp phần gia tăng nền tảng tài chính vững chắc để Chubb Life Việt Nam tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân sự, ra mắt những giải pháp tài chính ưu việt hơn cho các gia đình Việt”.