(PLO)- Dự án “Trạm biến áp 220 kV Kon Tum (máy 2)” có tổng mức đầu tư gần 98 tỉ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư. 

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2), thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT2 220/110 kV-125MVA tại Trạm biến áp 220 kV Kon Tum (máy 2).

Dự án “Trạm biến áp 220 kV Kon Tum (máy 2)” có tổng mức đầu tư gần 98 tỉ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư.  Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT2 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải khu vực tỉnh Kon Tum và các vùng phụ cận; truyền tải công suất các nhà máy thủy điện nhỏ lên hệ thống điện trong các chế độ vận hành khác nhau; nâng cao chất lượng điện năng, độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng lưới điện khu vực.

XUÂN HOAN