Theo đó, mặc dù công suất và sản lượng điện tiêu thụ tính trên cả nước đều giảm so với ngày thường nhưng vẫn tăng khoảng 11,5% so với cùng kỳ nghỉ lễ 2-9 của năm 2016. Công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống trong 3 ngày nghỉ ở mức khoảng 23.500 MW, sản lượng tiêu thụ điện ở mức khoảng 509,6 triệu kWh/ngày, thấp hơn khoảng 13,2% so với mức trung bình của những ngày thường trong tuần trước kỳ nghỉ.

Trong cả kỳ nghỉ lễ, các nhà máy điện cùng hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối vận hành an toàn, ổn định; không xảy ra tai nạn lao động về điện, không có hiện tượng cháy nổ điện trong suốt dịp nghỉ lễ.