Giải thưởng nhằm ghi nhận công ty đã áp dụng hàng loạt giải pháp số hóa để khách hàng có thể giao dịch một cách dễ dàng, nhanh chóng. “Manulife Việt Nam tập trung thực hiện hành trình chuyển đổi số hóa hướng đến khách hàng… Manulife Việt Nam đã sắp xếp lại hoạt động, ra mắt e-Claims, ứng dụng nộp và xử lý yêu cầu bồi thường tự động; ePOS, là ứng dụng cung cấp giải pháp theo nhu cầu của khách hàng; phát hành hợp đồng tự động; và cải tiến nhận diện thương hiệu”, Global Banking & Finance Review cho biết.

Manulife: công ty BHNT tốt nhất về chuyển đổi số hóa tại VN - ảnh 1Manulife Việt Nam được Global Banking & Finance Review ghi nhận là Công ty BHNT tốt nhất về chuyển đổi số hóa tại Việt Nam năm 2019

Theo đó, từ những năm trước, Manulife Việt Nam đã bắt đầu xây dựng nền tảng công nghệ, đầu tư vào số hóa để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, xuyên suốt quá trình từ khi khách hàng bắt đầu tìm hiểu giải pháp bảo hiểm đến tham gia bảo hiểm, điều chỉnh hợp đồng và yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. “Chúng tôi đang thực hiện hành trình trở thành công ty bảo hiểm dẫn đầu về số hóa, đặt khách hàng làm trọng tâm... Chúng tôi xác định chỉ thực sự thành công khi các sáng kiến số hóa này có tác động tích cực lên dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng”, ông Kim Fleming, TGĐ Manulife Việt Nam nói.