VietinBank: Tuyển dụng 19 vị trí  - ảnh 1Phỏng vấn tuyển dụng các ứng viên tại VietinBank.

Hiện nay, VietinBank có nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân sự quý IV-2017 các vị trí chuyên viên khối Thương hiệu và Truyền thông làm việc tại Hà Nội, TP Đà Nẵng và TP.HCM, cụ thể như sau:

I. Thông tin tuyển dụng:

1. Tại trụ sở chính Hà Nội:

- Vị trí chuyên viên marketing truyền thông: 5 chỉ tiêu

- Vị trí chuyên viên quản trị thương hiệu và ISO: 4 chỉ tiêu

- Vị trí phóng viên hội tụ: 4 chỉ tiêu

- Vị trí chuyên viên tổ chức sự kiện: 1 chỉ tiêu

2. Văn phòng đại diện tại khu vực miền Nam (TP.HCM):

- Vị trí họa sĩ thiết kế đồ họa: 1 chỉ tiêu

- Vị trí thiết kế nội thất: 1 chỉ tiêu

- Vị trí quay dựng phim: 1 chỉ tiêu

3. Văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung (TP Đà Nẵng):

- Vị trí họa sĩ thiết kế đồ họa: 1 chỉ tiêu

- Vị trí phóng viên hội tụ: 1 chỉ tiêu

II. Mô tả công việc   

Mô tả công việc các vị trí trên, vui lòng xem thêm ở link: tại đây (http://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/Tuyen-dung-19-vi-tri-tai-Khoi-Thuong-hieu-Truyen-thong-VietinBank-20171012091002.html).

III. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ:

- Đến hết ngày 31-10-2017 (đối với các vị trí làm việc tại Hà Nội) 

- Đến hết ngày 5-11-2017 (đối với các vị trí làm việc tại TP Đà Nẵng và TP.HCM)

2. Hình thức nhận hồ sơ

-  Nhận hồ sơ trực tuyến.

- Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank theo đường dẫn: http://tuyendung.vietinbank.vn chọn mục Ứng tuyển tại đây.

Các thông tin khác cần lưu ý về đợt tuyển dụng, xin mời các ứng viên truy cập vào website tuyển dụng của VietinBank tại địa chỉ: http://tuyendung.vietinbank.vn.

Hội đồng tuyển dụng VietinBank