Kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai ở TP.HCM năm 2023

Kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai ở TP.HCM năm 2023

(PLO)- Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp sẽ đóng quỹ phòng chống thiên tai bằng 1/2 của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động.