Thời gian đăng ký quyền sở hữu tài sản chỉ còn 20 ngày

Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2017, rút ngắn thời gian thực hiện nhiều thủ tục như sau:
Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục gồm: Nộp thuế và bảo hiểm xã hội không quá 168 giờ/năm (trong đó thuế là 119 giờ và bảo hiểm là 49 giờ);
Cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan như thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật tối đa không quá 120 ngày, riêng cấp phép xây dựng chỉ còn 63 ngày (giảm 19 ngày);
Thủ tục kết nối cấp, thoát nước xuống còn 7 ngày (giảm 7 ngày);
Thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công xuống còn 20 ngày (giảm 10 ngày);
Tiếp cận điện năng không quá 35 ngày; đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản không quá 20 ngày;
Thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 300 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp còn 30 tháng...
Ngoài ra, tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp; phấn đấu đạt mức 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, trong đó tối thiểu 0,5% là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2017, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3; cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).
Chính phủ cũng yêu cầu sửa đổi các quy định về phí kiểm tra chuyên ngành, minh bạch về cách tính chi phí, đối tượng trả phí và chuyển dần sang áp dụng cơ chế giá;
Xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp;
Không áp dụng hạn chế chung “không quá 10 năm” cho tất cả máy móc, thiết bị nhập khẩu.
Giao Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế doanh nghiệp; công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra, 100% hồ sơ khiếu nại được giải quyết đúng thời gian…
Quy định mới về nâng bậc lương

Quy định mới về nâng bậc lương

(PLO)-  Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư (văn bản hợp nhất số 2/VBHN-BNV) hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.