2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(PL)- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận huyện Nam Đàn (Nghệ An) và huyện Duy Tiên (Hà Nam) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, theo chinhphu.vn.

Huyện Nam Đàn có 23/23 xã (100%) đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, năm 2017 đã xây dựng được một số mô hình rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã Nam Thanh, Vân Diên, Xuân Hòa... Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện năm 2017 đạt 36 triệu đồng/người (tăng 18,5 triệu đồng so với năm 2010); tỉ lệ hộ nghèo tại các xã đều dưới 5% và trên địa bàn toàn huyện năm 2017 là 3,16%.

Huyện Duy Tiên có 16/16 (100%) xã đã được UBND tỉnh Hà Nam công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Các xã này đều có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đảm bảo bền vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là 38 triệu đồng/người. Tỉ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của huyện còn 1,41%.

PV