Ảnh sen về cha mẹ của nghệ sĩ Xuân Anh (Kỳ 1)

(PLO) - Nghệ sĩ Xuân Anh vừa "khai máy" chùm ảnh nghệ thuật chủ đề về cha mẹ trong những ngày Tết Giáp Ngọ.
1 / 9
 
2 / 9
 
3 / 9
 
4 / 9
 
5 / 9
 
6 / 9
 
7 / 9
 
8 / 9
9 / 9
 
  NT-XA