Khủng bố ở Pháp

Khủng bố ở Pháp
Trang bìa các tờ báo lớn tại Pháp đều đưa tin về vụ khủng bố


Khủng bố ở Pháp
Biểu tượng đoàn kết với Nice trên mạng xã hội

Khủng bố ở Pháp
Tranh Plantu (Le Monde) chia sẻ nỗi đau của Nice và Pháp trước cuộc khủng bố ghê rợn.