Bình Phước phấn đấu đạt tăng trưởng khoảng 7% năm 2018
(PL)- “Bình Phước phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2018 đạt 6,8%-7%” - ông Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Bình Phước, nhấn mạnh như vậy tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm là 6,8%-7%, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị các cấp, ngành, địa phương phấn đấu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trong chương trình hành động của UNBD tỉnh. Trong đó, xác định một số vấn đề trọng tâm như chủ động nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững quốc phòng-an ninh trên tuyến biên giới và ổn định trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Cạnh đó, duy trì việc gặp gỡ và trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đồng thời chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh hồ sơ để thành lập TP Đồng Xoài; giải quyết kịp thời, hiệu quả chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; làm việc, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh các dự án trọng điểm.

 

XUÂN HÀ